(ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก) (Chewathai Residence Asoke) ชีวาทัย