แบบบ้านชั้นครึ่ง
แบบบ้านชั้นครึ่ง

รูป   รายละเอียด