มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 [ ลงประกาศ ]
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000 สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสดและสีทอง.
http://www.sut.ac.th/

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 10-08-2548 ติดต่อ- ข้อเสนอแนะ pr@sut.ac.th ...
http://www.sut.ac.th/Sutweb/index.html

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญฟังรายการวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. FM 99.5 MHz.
http://web.sut.ac.th/

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิกิพีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้ง อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์บรรณสาร บริการด้วยรอยยิ้ม - ศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา ...
http://library.sut.ac.th/

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิกิพีเดีย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แยกเป็นสาขาวิชา (คำว่า สาขาวิชาจะเทียบเท่ากับ ภาควิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไป) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำค้น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี