ขายสวยยาง จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

หน้าแรก » ภาคตะวันออก » ชลบุรี

ขายสวยยาง จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ระยอง
2.ขายสวนยางระยอง 36 ไร่ พึ่งเปิดหน้ายาง บางบุตร บ้านค่าย ไร่ละ 2.0 แสน
3.ขายสวนยางระยอง 200 กว่าไร่ แกลง ยางสวยพึ่งตัดได้หมด ราคาไร่ละ 1.9 ไร่
10.ขายสวนยางระยอง 220 ไร่ ยางคละเก่าใหม่ อยู่ กระเฉท แกลง โฉนด ขายไร่ละ 2.0 แสน
11.ขายสวนยางระยอง 80 ไร่ ยาง 7 ปี อยู่กระเฉท แกลง โฉนด ติดถนนลาดยาง ขายไร่ละ 2.2 แสนต่อรองได้
13.ขายสวนยางระยอง 23-2-0 ไร่ กรีดได้ อยู่ อ.แกลง ชะแวก ขายทั้งหมด 2.7 ล้าน
17.ขายสวนยางระยอง เนินสว่างบ้านค่าย 17 ไร่ กรีดแล้ว 3 ปี โฉนด ขายไร่ละ 1.9 แสน
18.ขายสวนยางระยอง บ้านค่าย 83 ไร่ โฉนด ยาง 10 ปี ขายไร่ละ 2 แสน
19.ขายสวนยางระยอง บ้านค่าย 74 ไร่ โฉนด ยางกรีดได้ มีหน้าหนึ่งและหน้าสอง ขายไร่ละ 1.8 แสน
22.ขายสวนยางระยองขนาด มี 4 แปลง 36-38-40- 40-47-55 ไร่ กระเฉท แกลง ระยอง ยางพึ่งเปิดหน้ายาง บางแปลงมีเปิดหน้าสองปน ไร่ละ 1.5-1.6-2.0 แสน
23.ขายสวยยางระยอง 17 ไร่ บ้านนา โฉนด ปีหน้าเปิดหน้ายางได้ ไร่ละ 1.5 แสน
24.ขายสวยยางระยอง 14 ไร่ แกลง ซำฆ้อ โฉนด ยาง 12 ปี มียางใหม่คละ 4 ไร่ ไร่ละ 1.5 แสน
25.ขายสวยยางระยอง 14 ไร่ แกลง ซำฆ้อ โฉนด ยาง 12 ปี มียางใหม่คละ 4 ไร่ ไร่ละ 1.5 แสน
26.ขายสวยยางระยอง 16 ไร่ บ้านนา โฉนด ยาง 9 ปี ติดถนนลาดยาง ขายทั้ง 3.2 ล้าน
28.ขายสวนยางระยอง 60 ไร่ ถ้าออกโฉนดได้ประมาณ 70 ไร่ ภบท5.วังจันทร์ ยางกรีดแล้ว 6 ปี 20 ไร่ ยางอายุ 4 ปี 40 ไร่ ขายทั้งหมด 5.8 ล้าน
ขายสวนยางระยอง 2104-1-15 ไร่ ปลวกแดง หนองไร่ โฉนด 700 ไร่ นส3ก.1300 ไร่ ภบท5.100 ไร่ ยางอายุ 4 ปี ยางปลูกพร้อม ขายไร่ละ 1.55 แสน
31.ขายสวนยางจันทบุรี 199 ไร่ นายยายอาม โฉนด ยางอายุ 3 ปี ยางปลูกพร้อม ขายไร่ละ 1.2 แสน
35.ขายสวนยางระยอง แกลง เนินหย่อง 27 ไร่ ยาง 3 ปี โฉนด ติดลาดยางขายไร่ละ 1.5 แสน
36.ขายสวยยางระยอง 13 ไร่ ประแสร์บน โฉนด ยาง 7 ปี ไฟฟ้า ลูกรัง ขายทั้งหมด 2.0 ล้าน
37.ขายสวยยางระยอง 19-3-0 ไร่ หนองละลอก โฉนด ยาง 3 ปี ติดถนนลาดยางสองด้าน ยางสงเคราะห์ ไฟฟ้า ลูกรัง ขายทั้งหมด 5.0 ล้าน
39.ขายสวนยางระยอง สังคฤกษิ์ 102 ไร่ โฉนด ถนนคอนกรีต ยางเปิดหน้าสอง 10 ปี ขายไร่ละ 2 แสน
41.ขายสวนยางระยอง 53 ไร่ แกลง คลองปูน พร้อมบ้านอยู่อาศัยและบ้านพักคนงาน ขายไร่ละ 1.5 แสน
42.ขายสวนยางระยอง 15 ไร่ แกลง ประแสร์ ติดคลองสวยน้ำใสไหลเย็น ยางกรีดได้ครึ่งอีกครึ่ง ยาง 2 ปี ขายเพียงไร่ละ 1.3 แสน
44.ขายสวนยางระยอง วังจันทร์ 18 ไร่ 5 ปี โฉนด ลาดยาง ไร่ละ ............
45.ขายสวนยางระยอง บ้านค่าย โฉนด ยางตัดได้ 400 ไร่ ไร่ละ 2.5 แสน
46.ขายสวนยางระยอง 1600 ไร่ ยาง 300 ไร่ ภบท.5 ขายทั้งเพียง 20 ล้านบาท
47.ขายสวนยางระยอง 200 ไร่ สองสลึง มีบ้าน ติดถนนดำ ยาง 4 ปี ขายไร่ละ 1 แสน
48.ขายสวนยางระยอง หนองละลอก บ้านค่าย จำนวน 57 ไร่ ห่างสายบ้านค่าย 3 กม. ดำ 2 ลูกรัง1 ยาง 7 ปี ยังไม่ได้เปิดหน้ายาง ขายเพียงไร่ละ 2 แสน
49.ขายสวนยางระยอง 57 ไร่ บ้านค่าย หนองกรับ โฉนด ยางกรีดมา 5 ปี ขายไร่ละ 1.7 แสน
50.ขายสวนยางระยอง 51 ไร่ บ้านค่าย หนองละลอก โฉนด ยาง 7 ปี ขายไร่ละ 2.0 แสน
51.ขายสวนยางระยอง 41 ไร่ ท่าใหม่ หนองคล้า โฉนด ยาง 7 ปี 35 ไร่ ที่เหลือยางเก่า ขายไร่ละ 1.3 แสน
52.ขายสวนยางระยอง 44 ไร่ เขาลอย บ้านค่าย โฉนด ยาง 7 ปี ขายไร่ละ 2.0 แสน
53.ขายสวนยางระยอง 100 กว่าไร่ สังคฤกษ์ มีบ้าน ติดถนนดำ ยาง 10 ปี ขายไร่ละ 2.0 แสน
54.ขายสวนยางระยอง 57ไร่ บ้านค่าย หนองละลอก โฉนด ยาง 7 ปี ขายไร่ละ 2.0 แสน
55.ขายสวนยางระยอง 41 ไร่ บ้านค่าย หนองผวา โฉนด ยาง 7 ปี 21ไร่ ที่เหลือยางเก่าตัดแล้ว 20 ขายไร่ละ 1.8แสน
56.ขายสวนยางระยอง เขาชะเมา 95 ไร่ บภท5. ยาง 7 ปี ยังไม่ได้เปิดหน้ายาง ยางสองพันธ์ 600และ 251 ขายทั้งหมด 10 ล้าน
57.ขายสวนยางระยอง เขามะกอก 85 ไร่ บภท5. ยาง 10 ปี เปิดหน้าสอง ที่ดินเนินเขาไม่สูง ไฟฟ้า น้ำ บ้านพักคนงาน รายได้ 4 วันได้ตันกว่า ยางสองพันธ์ 60oขายทั้งหมด 7 ล้าน (8.8หมื่น)
จันทบุรี ตราด
1.ขายสวนยางจันทบุรี 245 ไร่ สวนอยู่ท่าใหม่ จันทบุรี เปิดยางแล้วไม่ห่างถนนลาดยาง ยังตัดได้แล้ว ราคาไร่ละ 1.5 แสน สนใจคุยกัน
2.ขายสวนยางตราด 900 ไร่ สวนยางตราด โฉนด ยางขนาดคละกัน ไร่ละ 8 หมื่น สนใจคุยกัน
3,ขายสวนยางจันบุรี 199 ไร่ ท่าใหม่+นายายอาม ยาง 4 ปี ขายเพียงไร่ละ 1.2 แสน
4.ขายสวนยางจันทบุรี 200 ไร่ ยางอายุ 3 ปี โฉนด ขายเพียงไร่ละ 1.1แสน ห่างสุขุมวิท เพียง 7 กิโลเมตร
7.ขายสวนยางตราด 4000 ไร่ โฉนด ขายไร่ละ 1 แสน อายุ คละกัน ปี อยู่อำเถอ ขลุง
8.ขายสวนยางจันทบุรี 400 ไร่ อ.มะขาม ภบท5 ยาง 12 ปี ยางคละ ขาย 4.5 หมื่นบาทต่อไร่
9.ขายสวนยางจันทบุรี 14 ร่ อ.นายายอาม โฉนด ยาง 7 ปี ถนนลาดยาง ไฟฟ้า ห่างสุขุมวิท 5 กม. ขาย 1.6 แสนบาทต่อไร่
10ขายสวนยางจันทบุรี 1200 ไร่ แก่งหางแมว ภบท5 ยาง 2 ปี ขายเพียงไร่ละ 2.5 หมื่น
11.ขายสวนยางจันทบุรี 199 ไร่ นายยายอาม โฉนด ยางอายุ 3 ปี ยางปลูกพร้อม ขายไร่ละ 1.2 แสน
12.ขายสวนยางจันทบุรี 3000 ไร่ สอยดาว ยางคละ โฉนด ขาย 1.5 แสนต่อไร่
13.ขายสวนยางจันทบุรี 98 ไร่ นายยายอาม จากสุขุมประมาณ 10 กม. โฉนด ยางอายุ 5 ปี ยางปลูกพร้อม ขายไร่ละ 1.2 แสน
14.ขายสวนยางระยอง 200 ไร่ นายายอาม ห่างถนนลาดยาง 5 กม. ยาง 4 ปี โฉนด ขายเพียงไร่ละ 115,000 บาท
15.ขายสวนยางระยอง 270 ไร่ แก่งหางแมว ต.ช่องตะพัด ถนนลาดยาง ยาง 10 ปี โฉนด ขายเพียงไร่ละ 36 ล้านบาท
ชลบุรี
1.ขายสวนยางชลบุรี หนองใหญ่ 220 ไร่ ยางกรีดแล้วประมาณครึ่งที่เหลือเป็นยาง 4-5 ปี บภท5 ขายไร่ละ 8 หมื่น ราคาประมาณ 17.6 ล้าน
2.ขายสวนยางชลบุรี บ่อทอง 114 ไร่ บภท5. พึ่งเปิดหน้ายางประมาณ 50 เซนติเมตร พันธ์ 600 ขายทั้งหมด 10 ล้าน
ฉะเชิงเทรา
1.ขายสวนยางจังหวัดฉะเชิงเทรา 800ไร่ บภท5 ยาง 4 ปี 600 ไร่ ยาง 2 ปี 200 ไร่ ลักษณะเป็นเนิน ไฟฟ้า บ้านพักคนงาน ยางพันธ์ 600 และ 251 ขายไร่ละ 3.5 หมื่น
2.ขายที่ดินฉะเชิงเทรา 1100 ไร่กับ 1300 ไร่ บภท 5 . ราคาไร่ละ 2 หมื่น


ปู
0817813663ติดต่อ:  อีเมล์: 
ต้องการ: ขายราคา: ไม่ระบุ
โทรศัพย์: ,จังหวัด: ชลบุรี
คำค้น: ขายสวนยางพาราพร้อมกรีด ฉะเชิงเทรา | ขายสวนยางพาราพร้อมกรีด พร้อมบ้าน ฉะเชิงเทรา | ขายสวนยางพาราพร้อมบ้านพัก พร้อมกรีด ระยอง | สวน ยาง ระยอง ล่าสุด10ปีจำนวน40 | สวนยางระยองราคาถูกปัจจุบันปี56 |ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]