ขายที่ดินท่าสองคอน มหาสารคาม

หน้าแรก » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ » มหาสารคาม » เมือง

ขายที่ดินท่าสองคอน มหาสารคาม
1. ที่ดินโครงการ

1.1 สถานที่ตั้ง โครงการท่าสองคอน ตั้งอยู่ไม่ติดต่อกัน เนื่องจากมีทางสาธารณประโยชน์คั่น สามารถแบ่งออกเป็น 3 แปลง ดังมีรายละเอียดดังนี้
แปลงที่ 1 - ตั้งอยู่ติดทางด้านทิศใต้ของถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 208) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 51+600 หรือด้านทิศเหนือของถนนสาธารณประโยชน์ สามารถเข้า-ออกได้โดยตรงจากถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 208) เป็นถนนลาดยาง กว้างประมาณ 7 เมตร พร้อมไหล่ทาง
แปลงที่ 2 - ตั้งอยู่ติดฝั่งทิศตะวันตกและทิศเหนือของทางสาธารณประโยชน์ และตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือหนองกุดโด สามารถเข้า-ออก ได้โดยอาศัยถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 208) แยกทางเข้าถนนสาธารณประโยชน์ ช่วงต้นระยะทางประมาณ 140 เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6 เมตร ต่อจากนั้น (ผ่านบริเวณหน้าทรัพย์สิน) เป็นถนนดิน บางช่วงมีสภาพทางและบางช่วงไม่มีสภาพทาง เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร
แปลงที่ 3 - ตั้งอยู่ติดด้านทิศตะวันตกของทางเข้าบ้านคอนโด ด้านทิศตะวันออกทางสาธารณประโยชน์ และติดฝั่งทางเหนือของหนองกุดโด สามารถเข้า-ออก ได้โดยอาศัยถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 208) แยกเข้าบ้านคอนโด ช่วงต้นระยะทางประมาณ 100 เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4 เมตร ระยะทางประมาณ 450 เมตร ต่อจากนั้นเป็นถนนดินลูกรังกว้างประมาณ 4 เมตร

ที่ดินของโครงการทั้ง 3 แปลง ตั้งอยู่ในตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามไปทางด้านทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
1.4 ขนาดและลักษณะของที่ดิน
ที่ดินโครงการประกอบด้วยสำเนาเอกสารสิทธิ์ ๑๙ แปลง เนื้อที่รวม ๗๒-๓-๑๕ ไร่ หรือ ๒๙,๑๒๕ ตรว. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แปลงที่ 1
ที่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
ไร่ งาน วา
1 69386 534 5714 10 3 33


แปลงที่ 2
ที่ โฉนด/น.ส.3 ก เลขที่ เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
ไร่ งาน วา
1 ฉ.62751 655 5696 6 1 20
2 ฉ.69378 689 5706 0 3 60
3 ฉ.69379 690 5707 1 0 33
4 ฉ.69380 691 5708 2 3 0
5 ฉ.69381 692 5709 10 1 0
6 ฉ.69382 693 5710 2 0 33
7 ฉ.69376 694 5704 5 0 0
8 ฉ.69375 695 5703 2 2 60
9 ฉ.69377 696 5705 1 1 70
10 ฉ.62745 537 5690 6 0 60
รวม 38 2 36


แปลงที่ 3
ที่ โฉนด/น.ส.3 ก เลขที่ เลขที่ดิน เล่ม /หน้า เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
ไร่ งาน วา
1 ฉ.62749 698 5694 1 3 80
2 ฉ.62748 697 5693 7 0 33
3 น.ส.3ก 571 31 6ข/21 1 3 40
4 น.ส.3ก 572 32 6ข/22 4 3 33
5 น.ส.3ก 2830 176 29ก/30 3 3 30
6 น.ส.3ก 2831 177 29ก/31 3 3 30
รวม 23 1 46
รวมทั้งหมด 72 3 15

email : k_tanatan@yahoo.com
โทร 087-241-5588
044-271-423


 


ติดต่อ: กัญอีเมล์: 
ต้องการ: ขายราคา: 100
โทรศัพย์: 0872415588,087-2415588จังหวัด: มหาสารคามลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ